20 ธันวาคม 2022

กันพลา 6 ชิ้น อาทิเช่น HG Dilanza Sol และ HG Zowort Heavy จาก THE WITCH FROM MERCURY วางจำหน่ายตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายน!

Heindree Sturm และ Gundam Schwarzette จะวางจำหน่ายด้วยเช่นกัน!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?