11 พฤษภาคม 2020

The HGBD:R Uraven Gundam พร้อมจัดส่งวันนี้! มาพร้อม Core Gundam II ที่เปลี่ยนเป็น Core Flyer ได้ด้วย!

สามารถรองรับกับระบบ Core Docking Custom ได้!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?