24 ตุลาคม 2022

พรีออเดอร์ RE/100 Gyunei Guss’s Jagd Doga [Special Coating] ได้ที่ GUNDAM SIDE-F วันที่ 3 พฤศจิกายน!

ชุดคิทนี้ใช้ชิ้นส่วนเคลือบสีทองและชิ้นส่วนสีโลหะ!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?