3 ตุลาคม 2022

HG Guncannon (Cucuruz Doan’s Island Version) วางจำหน่าย ณ ร้านค้าทั่วไป!

รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งในภายหลัง!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?