11 พฤษภาคม 2022

HG Booster Bed สำหรับ ν Gundam เปิดให้จองในวันที่ 21 พฤษภาคม ณ GUNDAM SIDE-F!

โมบิลสูทต่างๆ อาทิเช่น HG v Gundam (แยกจำหน่าย) สามารถติดตั้งได้

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?