16 กุมภาพันธ์ 2022

ก้าวแรกสู่ GUNPLA Battle ของจริง! ROAD TO GUNPLA BATTLE Test Scan Event Vol. 1 จัดขึ้น ณ GFY!

งานจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?