5 พฤศจิกายน 2021

ร้านกันพลาแห่งแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ THE GUNDAM BASE THAILAND เปิดแล้ววันที่ 11 พ.ย.นี้

มีทั้งส่วนร้านจำหน่าย พื้นที่ประกอบ และส่วนจัดแสดงโชว์!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?