16 ธันวาคม 2021

ความร่วมมือสร้างกันพลาระหว่าง MG RX-78-2 GUNDAM Ver.3.0 กับ Supreme พร้อมวางจำหน่ายพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม!

มีสติ๊กเกอร์มาร์กกิ้ง Unique Supreme ให้ด้วยนะ!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?