25 สิงหาคม 2021

สี่ไอเทมรวม MG Ball Ver.Ka [Mechanical Clear] วางจำหน่ายกันยายนที่ THE GUNDAM BASE!

HG Destiny Gundam (Heine Westenfluss Custom) [Clear Color] จะวางจำหน่ายด้วยเช่นกัน

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?