16 เมษายน 2021

เจ็ดไอเทมรวม HG Core Gundam & Core Gundam II & Alus Core Gundam พร้อมวางจำหน่ายเดือนพฤษภามคม ณ THE GUNDAM BASE!

MG 00 XN Raiser [Clear Color] ออกวางจำหน่ายด้วย!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?