1 มีนาคม 2021

เจ็ดไอเทมรวม RG Crossbone Gundam X1 [Titanium Finish], MG Zaku Warrior (Live Ver.) พร้อมจำหน่ายมีนาคมนี้!

มีชุด MG Gundam Barbatos [Titanium Finish] ด้วย!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?