2 กุมภาพันธ์ 2021

คิทที่มาพร้อมโล่และไรเฟิล! ENTRY GRADE Gundam จำหน่ายพฤษภานี้!

ชุดคิทได้รับการวางจำหน่ายล่วงหน้าที่ THE GUNDAM BASE แล้ว!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?