12 พฤศจิกายน 2020

HG Xi Gundam, MG Gundam Mk-V และอีกมากมาย! รายงาน GUNPLA EXPO TOKYO 2020

เผยโฉม HG Nightingale และ RG Hi-ν Gundam !

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?