8 ตุลาคม 2020

ที่สุดของประสบการณ์แห่งการบิลด์อันน่าตื่นเต้น! PERFECT GRADE UNLEASHED 1/60 RX-78-2 GUNDAM พร้อมวางจำหน่ายธันวาคมนี้!

เพลิดเพลินสัมผัสในการประกอบแบบ MS ของจริง Beam Saber ก็เปิดไฟได้ด้วย!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?