7 กันยายน 2020

กันพลา 8 แบบ รวมถึง HGBD:R Core Gundam II [Titans Color] & [G-3 Color] ออกวางจำหน่ายธ.ค.นี้!

ENTRY GRADE Gundam (Light Package Ver.) ก็ออกวางจำหน่ายด้วย!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?