21 มีนาคม 2024

กันพลา อาทิเช่น HG Gelgoog Menace (Lunamaria Hawke Custom) และ Figure-rise Standard Avatar Fumina วางจำหน่ายวันที่ 23 มีนาคม!

HG 1/144 BLACK KNIGHT SQUAD Rud-ro.A Griffin Arbalest Custom) วางจำหน่ายในวันเดียวกันอีกด้วย!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?