19 กันยายน 2023

HG Core Gundam & Core Gundam II Core Change Set (Real Type Color) วางจำหน่ายเฉพาะที่ THE GUNDAM BASE วันที่ 23 กันยายนนี้เท่านั้น!

เซ็ตนี้มาพร้อมกับ Saturn, Jupiter, และ Earth Armor!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?