12 กรกฎาคม 2023

RG Hi-v Gundam [Titanium Finish] และ HG Psycho Doga จะวางจำหน่ายเป็นพิเศษที่ร้าน THE GUNDAM BASE และ GUNDAM SIDE-F เริ่มวันที่ 29 กรกฎาคม!

การสมัครเข้าร้าน SATELLITE ในนาโกย่าและเกียวโตเริ่มวันที่ 14 กรกฎาคม!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?