7 กรกฎาคม 2023

GFY Limited GUNPLA 1/144 RX-78F00 HMT Gundam High Mobility Type (G-3 Image Color) วางจำหน่ายวันที่ 15 กรกฎาคม!

1/144 RX-78F00 HMT Gundam High Mobility Type จะวางจำหน่ายอีกด้วย!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?