3 กรกฎาคม 2023

นิทรรศการ THE WITCH FROM MERCURY FINAL เริ่มวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ THE GUNDAM BASE! HG Gundam Aerial [Clear Color] วางจำหน่ายวันที่ 22 กรกฎาคม!

เชิญชมบทเรียน Gundam R Operation 2023 และบทเรียน GUNPLA สำหรับผู้ปกครองและเด็กในเดือนสิงหาคม!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?