22 มกราคม 2018

Zaku II ที่เปลี่ยนแขนได้! กับ [FW GUNDAM CONVERGE # 09] วางจำหน่ายแล้ว!

"Enhanced Z Z Gundam" และ "Master Gundam" ออกโรง!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?