19 พฤศจิกายน 2017

ไอเทมที่ 3 ของ [EXCEED MODEL ZAKU HEAD] ที่ถอดแบบจากส่วนหัวของ Zaku จะวางจำหน่ายปลายพฤศจิกายนนี้

[THE ORIGIN], [The 08th MS Team] และ [MSV]

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?