31 ตุลาคม 2017

เทศกาลปรับแต่ง [Mobile Suit Gundam MOBILE SUIT ENSEMBLE] ครั้งที่สองของ WONDER!SCHOOL เริ่มแล้ว!

เช็คพอยท์ของครั้งนี้คือ [Idea Power] และ [Customize Power]!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?