28 กันยายน 2017

เดดไลน์ใกล้เข้ามาแล้ว เปิดให้จอง FW GUNDAM [God Gundam Meikyo Shisui Set & Devil Gundam Final Form] จนถึง 6 ตุลาคมนี้!

[God Gundam Meikyo Shisui Set] เป็น Premium Bandai limited!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?