29 มิถุนายน 2017

เปิดให้จองแล้ว [มาสคอตยางหยอด Orphanchu] & [FW Standart EX-S GUNDAM] จนถึง 3 กรกฏาคม

ในส่วนมาสคอตยางหยอดมีตัวโบนัสเป็น “ไอน์” มาด้วยนะ!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?