4 เมษายน 2017

ฟิกเกอร์ “Char Aznable” จาก Series “Gundam Guys Generation” ของ Mega House มาแล้ว!

มีเวอร์ชั่นถอดหมวกเหลือแต่ Sun Visor ด้วย!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?