8 มีนาคม 2017

[STRICT-G Tokyo Soramachi branch] จะเปิดให้บริการในวันที่ 17 มีนาฯ แบรนด์ใหม่ให้ความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆ อย่าง [STRICT-G Japan] ก็จะจัดจำหน่ายล่วงหน้าด้วย

เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ผู้มาเยี่ยมชม [STRICT-G JAPAN] แจกสติ๊กเกอร์ให้กับทุกคนที่เข้าร้านด้วย

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?