20 กุมภาพันธ์ 2017

เริ่มแล้ววันนี้ [ตุ๊กตายัดนุ่น GBF Try Petitgguy ที่สามารถเป็นพวงกุญแจติดกระเป๋าได้] ปรากฏตัวตามเกมเซ็นเตอร์ทั่วญี่ปุ่น

กันพลาสุดน่ารัก [Petitgguy] กลายเป็นตุ๊กตายัดนุ่น

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?