24 มกราคม 2017

ใกล้ทะลุ 150 ผลงานแล้วในเร็วๆนี้! Wonder School จัดงาน “Mobile Suit Ensemble Customize Contest”!

รับสมัครถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น! แนะนำผลงานที่คัดเลือกโดยกองบก.ทั้งหมด 7 ชิ้น!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?