18 กรกฎาคม 2016

มาแล้วในกาชาปอง! “Gundam W Capsule Lover Mascot” จะมาในปลาย ก.ค.นี้แล้ว!

ในรูปตัวละครทั้งหมด 7 ตัวจากGundam W!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?