7 มิถุนายน 2016

สินค้าเสื้อผ้าจาก「Iron-Blooded Orphans」และ「THE ORIGIN」เปิดรับ Pre-Order แล้ว!

พร้อมเสื้อยืด T-shirt เซล่า, CLUB EDEN, Mobile Worker ทั้งหมด 3 ลายใหม่ จาก ORIGIN

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?