25 พฤษภาคม 2016

「แผ่นพับที่ระลึก」「กางเขนซีอ้อน」และสินค้าอื่นๆอีกมากมายในงาน 「Gundam LIVE EXPO」!

พร้อมแฟ้มใสรูป Key Visual ประจำงาน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?