28 เมษายน 2016

ปิดการสั่งจองวาระที่ 2 ของพรีเมี่ยมบันได "กันดั้ม UC มัลติสแตนด์กล่องของลาพลัส"

มีน้ำหนักถึง 575 กรัม! ใช้เป็นที่ทับกระดาษได้เลยนะเนี่ย!?

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?