28 เมษายน 2016

เป็นเจ้าของสติกเกอร์แถมก่อนใคร! กับ STRICT-G「Iron-Blooded Orphans Fair」เริ่ม วันที่ 30 เมษายน นี้เป็นต้นไป!

ด้วยการร่วมมือกับทาง JAM HOME MADE ที่ทำเกี่ยวกับเครื่องประดับอย่าง สร้อยคอ สร้อยข้อมือ!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?