3 เมษายน 2016

หล่อ&ทำสีด้วยเมตาลิกคัลเลอร์ "โมบิลสูทกันดั้มกาจาปองไฟท์เตอร์ DASH SP01" จำหน่ายต้นเดือนเมษายนนี้!

MS ยอดนิยมขึ้นไลน์มากมาย! วิงกันดั้ม(EW Ver.)เปลี่ยนรูปได้ด้วย!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?