30 มีนาคม 2016

ไอเทม ZAKU ยกกันมาเป็นขบวน! “Ichiban Kuji Mobile Suit Gandam: MS-06 ZAKU II” พร้อมวางจำหน่ายช่วงกลางเดือนเมษายน!

รางวัลแบบ A คือ Diorama Figure ZAKU และทหารขณะประจำการในสนามรบ!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?