24 มีนาคม 2016

METAL BUILD "กันดั้มแอสเทรย์เรดเฟรม" & "ไฟลท์ยูนิตอ็อปชั่นเซ็ท" วางตลาด 26 มีนาคมเป็นที่เรียบร้อย!

สามารถนำ 2 เครื่องประกอบกันเป็นไฟลท์ฟอร์มได้! พร้อมฐานจัดแสดงในชุด!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?