19 มีนาคม 2016

Mega House เตรียมปล่อย Metal Dog Tag Iron Blooded Orphans รูปแบบสุดท้าย แล้วในช่วงปลายมิถุนายนนี้

โดยสามารถจองสินค้า ครบทั้ง Set ได้กับทาง Premium Bandai โดยตรงเช่นกัน

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?