29 ธันวาคม 2022

METAL STRUCTURE KAITAI-SHOU-KI Sazabi วางจำหน่ายวันนี้! สร้างสี่แบบฟอร์มใหม่รวมถึงแบบฟอร์มการบำรุงรักษาแบบเต็ม

มีชิ้นส่วนพิเศษเสริมอยู่ด้วย และการจับฉลากสำหรับซื้อฟิกเกอร์จะจัดขึ้น!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?