24 มกราคม 2022

METAL BUILD Hi-ν Gundam วางจำหน่ายมิถุนายน! ร่วมกับเอกลักษณ์กลไกที่เปิดเกราะได้ในฟิกเกอร์!

ฟุตเทจสัมภาษณ์พิเศษคุณ Yutaka Izubuchi ได้รับการเปิดเผย!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?