18 มีนาคม 2020

METAL BUILD Freedom Gundam CONCEPT2 วางจำหน่ายสิงหาคม เปิดให้จอง 23 มีนาคมนี้!

พร้อมบทสัมภาษณ์ Mitsuo Fukuda และ Satoshi Shigeta

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?