15 กรกฎาคม 2021

ร้านกาชาขนาดใหญ่ CAPSULE TOY STORE เปิดให้บริการแล้ววันนี้ที่ Aeon Laketown mori จังหวัดไซตามะ!

อีกสาขาจะเปิดใน Aeon Mall Dainichi ในโอซาก้าในวันที่ 16 กรกฎาคม!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?