25 มีนาคม 2021

ROBOT SPIRITS GM Quel ver. A.N.I.M.E. พร้อมจำหน่ายสิงหาคม! มาพร้อมรถบรรทุก ที่คุณสามารถเลียนแบบซีนในภาพยนตร์ได้!

มีให้สั่งจองล่วงหน้าที่ร้านค้า ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายนเป็นต้นไป!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?