22 มีนาคม 2021

The G.F.F.M.C. Zaku II High Mobility Type วางจำหน่ายสิงหาคม! MS ประกอบสำเร็จ มาในชุดใหญ่ไฟกระพริบ!

สามารถใช้สติกเกอร์ตกแต่งและยุทโธปกรณ์เพื่อแปลงเป็นยูนิตหลากหลายได้!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?