25 มกราคม 2021

METAL ROBOT SPIRITS (Ka signature) Z Gundam พร้อมจำหน่ายมิถุนายน! ควบคุมดูแลทั้งหมดโดย Hajime Katoki!

เป็นฟิกเกอร์ที่มีกลไกเปลี่ยนฟอร์มที่เสถียรมาก!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?