20 มกราคม 2021

MOBILE SUIT GUNDAM G FRAME EX03 Perfect Strike Gundam & Skygrasper วางจำหน่ายพฤษภาคม!

ฟิกเกอร์สามารถติดตั้ง Striker Packs ได้ทั้ง 3 แบบ!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?