23 ธันวาคม 2020

GUNDAM UNIVERSE V Gundam, Gundam Sandrock, และ Char’s Zaku II จะจำหน่ายในเดือน พฤศภาคม 2021

Fin Funnels ของ V Gundam สามารถถอดและประกอบได้

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?