9 ธันวาคม 2020

สินค้าจาก YOJOTE เริ่มจำหน่ายวันนี้ที่ Gundam Café และ GUNDAM SQUARE Gundam Curry และ อื่นๆจะมาในภายหลัง

Snow Dome G Gundam 00 และ อื่นๆ

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?