2 พฤศจิกายน 2020

MOBILE SUIT GUNDAM CAPCAHARA BALL 2 ที่จะถูกปล่อยในสัปดาแรกของเดือนพฤศจิกายน 5 แบบ รวมถึง Ball Shark Mouth ได้มาถึงแล้ว

Capsule ที่กลายเป็น Ball

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?