17 กันยายน 2020

การสั่งจองรอบสองของ TAMASHII NATION 2020 Event Commemorative Items เริ่มแล้ววันนี้ 12:00 PM และ 6:00 PM เวลาญี่ปุ่น!

เปิดให้จองบน Premium Bandai!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?